Informace o nás

Činnost firmy byla zahájena v roce 2004. Projektování pozemních staveb, včetně přidružených oborů je v současné době rozvinuto do řady zemí. Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace od architektonických studií, až po inženýrskou činnost, ve všech oblastech stavebnictví, včetně staveb vodohospodářských či dopravních.   

Poskytujeme poradenské služby, zpracováváme statické posudky, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a jejich zjednodušené formy. Dále zajišťujeme rozpočty, posudky stavebních děl a zpracování energetických štítků náročnosti budov (PENB).

Zpracováváme také veškeré úkony související se stavebním polovením (ohlášením stavby), včetně zajištění všech potřebných vyjádření.

Firma je také schopna zajistit dotace z fondů EU.

V oboru projektování navrhujeme stavby zděné, betonové, dřevěné a ocelové. V poslední době projektová činnost byla rozšířena především o stavby s nízkoenergetickou náročností, dřevostavby a pasivní stavby v systému ATREA. Nabízíme rovněž projektové dokumentace rekonstrukcí staveb, včetně staveb památkově chráněných.

Realizované stavby jsou nejen na území ČR, ale také v zahraničí.

Hlavním předmětem projektových prací jsou stavby:

  • administrativních budov
  • občanských budov
  • skladových budov
  • bytových budov
  • zemědělských staveb
  • rodinných domů
  • chat a garáží

Projektujeme především rodinné domy, penziony, restaurace, kavárny, obchody, nákupní centra, zemědělské stavby a stavby pro velkokapacitní skladování, včetně jejich rekonstrukcí.

V rámci rozvoje služeb klientům zpracováváme a pořizujeme územní plány, změny územních plánů, regulační plány, územní studie a veškerou činnost z územního plánování, která je potřebná pro přípravu území pro plánovanou výstavbu. Jsme schopni zařídit i pořízení úzeního plánu. 

Ceník prací

Cena je vždy stanovena individuálně na základě získaných podkladů a informací. Je závislá na rozsahu prací a samozřejmě na velikosti zakázky. Jednoduše lze cena orientačně odhadnout na základě ceny realizovaného díla v hodnotě odpovídající realizace na klíč.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout