Atrium Na Sadech Č. Budějovice

Pro odsouhlasení a schválení projektového záměru bylo zapotřebí zpracovat několik variant vizualizací. Na základě vizualizací došlo k odsouhlasení záměru Pámátkovým ústavem v Č. Budějovicích.